CCC downloaden, installeren en registreren

Kan ik de oude versies van Carbon Copy Cloner downloaden?

Product: 
ccc4

Oudere versies van CCC kunt u downloaden vanaf https://bombich.com/download.

CCC 4-licenties kunnen gebruikt worden voor het registreren van zowel CCC 3.5 als CCC 4.

I already purchased CCC but can't find my registration code. Can you send it to me?

Product: 
ccc4

If you're getting a message about a trial and you have already purchased CCC, or if you have any other questions or concerns about your registration, you can retrieve your registration code here.