CCC gebruiken

Granting Full Disk Access to CCC's helper tool

Product: 
ccc4

CCC 4 cannot access "/Library/Application Support/com.apple.TCC" on macOS Mojave

Volledige schijftoegang verlenen aan CCC en het hulpprogramma

Product: 
ccc5

Momentopnamen op APFS-volumes optimaal gebruiken

Een geplande reservekopie configureren

Product: 
ccc5

filmsymbool Bekijk een video-oefening op YouTube

Configureer de taak

Configureer CCC alsof u een reservekopietaak onmiddellijk zou uitvoeren door een Bron en Doel te selecteren. Klik op het vak onder de titel Schema om de schema-opties te bekijken.

 

Configureer de taak

De eerste reservekopie configureren

Product: 
ccc5

filmsymbool Bekijk een video-oefening op YouTube

Sluit de reservekopieschijf aan op de computer

Raadpleeg de sectie Een reservekopievolume kiezen voor aanvullend advies over dit onderwerp.

Achterhalen wanneer een reservekopie voor het laatst is uitgevoerd: Taakgeschiedenis van CCC

Product: 
ccc5

Als u wilt achterhalen wanneer een reservekopietaak voor het laatst is uitgevoerd, klikt u op het symbool van Carbon Copy Cloner in de menubalk en plaatst u vervolgens de muisaanwijzer op het submenu van de taak die u nader wilt bekijken. Het submenu van elke taak geeft aan wanneer de taak voor het laatst is uitgevoerd, de status van die laatste uitvoering en het tijdstip van de geplande volgende uitvoering (indien van toepassing). Selecteer ... om CCC te openen en meer informatie over de vorige voltooiingen van die taak te bekijken.

Gegevens beschermen die al op het doelvolume staan: Het SafetyNet van Carbon Copy Cloner

Product: 
ccc5

SafetyNet, zoals de naam al aangeeft, is een veiligheidsmechanisme dat het onopzettelijke verlies van gegevens op het doel vermijdt.

Terugzetten vanaf een reservekopie

Product: 
ccc5

U kunt individuele onderdelen terugzetten vanaf een reservekopievolume via de Finder door deze onderdelen te slepen. Zoek het onderdeel in de reservekopieschijf en sleep het terug naar de opstartschijf. Als u meerdere onderdelen naar de opstartschijf wilt terugzetten, configureert u een taak van map naar map om bepaalde mappen op de reservekopieschijf terug te zetten naar een bepaalde map op de opstartschijf.

Reservekopietaken met het CCC-symbool in de menubalk monitoren

Product: 
ccc5

Het menubalkprogramma van Carbon Copy Cloner

Het menubalkprogramma van CCC geeft u snel toegang tot uw taken zodat u snel hun status kunt bepalen, kunt zien welke taken worden uitgevoerd en een bepaalde taak kunt starten, stoppen of uitstellen.

Eenvoudige modus

Product: 
ccc5

In de Eenvoudige modus wordt het aantal elementen van de gebruikersinterface aanzienlijk verminderd. De navigatiekolom, de knoppenbalk, de schemakiezer en de geavanceerde instellingen worden allemaal weggelaten, waardoor de gebruiker slechts drie basisbesturingselementen overhoudt: de knoppen Bron, Doel en Kloon. Deze vereenvoudigde interface is de ideale oplossing voor gebruikers die ad hoc een basiskloon van het ene volume naar het andere willen maken en geen takenschema willen onderhouden.