Granting Full Disk Access to CCC's helper tool

Product: 
ccc4

CCC 4 cannot access "/Library/Application Support/com.apple.TCC" on macOS Mojave

Volledige schijftoegang verlenen aan CCC en het hulpprogramma

Product: 
ccc5

Momentopnamen op APFS-volumes optimaal gebruiken

Een geplande reservekopie configureren

Product: 
ccc5

Configureer de taak

Configureer CCC alsof u een reservekopietaak onmiddellijk zou uitvoeren door een Bron en Doel te selecteren. Klik op het vak onder de titel Schema om de schema-opties te bekijken.

 

Configureer de taak

Terugzetten vanaf een reservekopie

Product: 
ccc5

U kunt individuele onderdelen terugzetten vanaf een reservekopievolume via de Finder door deze onderdelen te slepen. Zoek het onderdeel in de reservekopieschijf en sleep het terug naar de opstartschijf. Als u meerdere onderdelen naar de opstartschijf wilt terugzetten, configureert u een taak van map naar map om bepaalde mappen op de reservekopieschijf terug te zetten naar een bepaalde map op de opstartschijf.

De eerste reservekopie configureren

Product: 
ccc5

Bekijk een video-oefening op YouTube

Sluit de reservekopieschijf aan op de computer

Raadpleeg de sectie Een reservekopieschijf kiezen voor aanvullend advies over dit onderwerp.

Formatteer de schijf

Alvorens u een nieuwe schijf voor een reservekopie van macOS kunt gebruiken, moet u deze eerst initialiseren in de juiste indeling met behulp van Schijfhulpprogramma.

Een geplande reservekopie wijzigen

Product: 
ccc5

Selecteer de taak

Selecteer de Taak die u wilt wijzigen. Klik indien nodig op Toon navigatiekolom om geplande taken weer te geven.

Selecteer de taak

Wijzig het schema

Klik op het symbool Schema.

Wijzig het schema

Wijzig het schema. Klik op Gereed.

Achterhalen wanneer een reservekopie voor het laatst is uitgevoerd: Taakgeschiedenis van CCC

Product: 
ccc5

Als u wilt achterhalen wanneer een reservekopietaak voor het laatst is uitgevoerd, klikt u op het symbool van Carbon Copy Cloner in de menubalk en plaatst u vervolgens de muisaanwijzer op het submenu van de taak die u nader wilt bekijken. Het submenu van elke taak geeft aan wanneer de taak voor het laatst is uitgevoerd, de status van die laatste uitvoering en het tijdstip van de geplande volgende uitvoering (indien van toepassing). Selecteer ... om CCC te openen en meer informatie over de vorige voltooiingen van die taak te bekijken.

Reservekopietaken met het CCC-symbool in de menubalk monitoren

Product: 
ccc5

Het menubalkprogramma van Carbon Copy Cloner

Het menubalkprogramma van CCC geeft u snel toegang tot uw taken zodat u snel hun status kunt bepalen, kunt zien welke taken worden uitgevoerd en een bepaalde taak kunt starten, stoppen of uitstellen.

Een opstartbare reservekopie controleren of testen

Product: 
ccc5

Sluit de reservekopieschijf aan op de computer

Open het voorkeurenpaneel Opstartschijf

Systeemvoorkeuren > Opstartschijf

Open het voorkeurenpaneel Opstartschijf

Selecteer het reservekopievolume

Nadat u op het hangslot in de linkerbenedenhoek hebt geklikt, selecteert u het reservekopievolume dat u wilt controleren. Klik op Herstart.