Herstellen vanaf uw reservekopie

This documentation is for an older version of CCC. You can find the latest version here.
Last updated on 18 januari 2024

Sluit het reservekopievolume aan op de Mac

Start Opstartschijf

Systeemvoorkeuren > Opstartschijf

Start Opstartschijf

Selecteer het reservekopievolume

Selecteer de reservekopieschijf die u voor het herstel wilt gebruiken. Klik op Herstart. Zo start u het systeem opnieuw op vanaf uw reservekopie en kunt u de reservekopie klonen op uw primaire harde schijf.

 

Selecteer het reservekopievolume
 

Als u niet kunt opstarten vanaf de originele harde schijf, houdt u de Option-toets ingedrukt tijdens het opstarten van de Mac. Uw reservekopieschijf moet nu verschijnen als een mogelijke opstartschijf in het scherm voor het kiezen van de opstartschijf.

Start Carbon Copy Cloner

Wanneer de Mac opnieuw is opgestart, start u Carbon Copy Cloner. Programma’s > Carbon Copy Cloner

Opmerking: Wanneer u CCC op het reservekopievolume opent, geeft CCC aan dat uw geplande taken zijn onderbroken. Kies de optie om uw taken onderbroken te laten als u hierom wordt gevraagd. Kies ook “Herstel wijzigingen” als u wordt gevraagd uw taken te bewaren.

 

Start Carbon Copy Cloner

Maak een nieuwe taak

Klik op + in de kop TAKEN. Klik indien nodig op Toon navigatiekolom.

 

Maak een nieuwe taak
 

Geef de nieuwe taak een naam.

 

Selecteer de bron

Klik op het vak onder de titel Bron om de beschikbare schijven te bekijken.

 

Selecteer de bron
 

Klik om uw reservekopievolume te selecteren als de bron.

 

Selecteer het doel

Klik op het vak onder de titel Doel om de beschikbare schijven te bekijken. Klik om het volume te selecteren waarnaar u het herstel wilt uitvoeren.

 

Selecteer het doel

Klik op Kloon

Klik op Kloon

Stel de opstartschijf opnieuw in

Nadat de kloon is voltooid, gebruikt u het voorkeurenpaneel Opstartschijf om de opstartschijf opnieuw in te stellen (zoals eerder beschreven) op uw originele opstartschijf en herstart u de computer.

Systeemvoorkeuren > Opstartschijf

Test het herstel

Start enkele programma’s en controleer of uw gegevens aanwezig zijn.

Gefeliciteerd! U hebt net uw gegevens hersteld vanaf een reservekopie!