Gegevens beschermen die al op het doelvolume staan: Het SafetyNet van Carbon Copy Cloner

This documentation is for an older version of CCC. You can find the latest version here.
Last updated on 1 augustus 2019

Bij een gewone reservekopie hebt u een schijf waarop u reservekopieën van de opstartschijf bewaart en verwacht u dat de inhoud van de reservekopieschijf precies overeenkomt met de inhoud van de bron. In vele gevallen zien gebruikers echter veel extra ruimte op een grote schijf van 3 TB en gebruiken ze die dan ook voor “extra” onderdelen zoals grote videobestanden, archieven van oud materiaal of misschien wel een iMovie-bibliotheek. Als u die grote schijf al hebt gebruikt voor enkele extra onderdelen en de schijf nu ook wilt gebruiken als een volume voor reservekopieën, zult u merken dat de standaardinstellingen van CCC zijn ontworpen om u die reservekopie te geven zonder uw ander materiaal op de reservekopieschijf in een oogwenk te verliezen.

Wanneer CCC bestanden naar het doel kopieert, moet het iets doen met de bestanden die al op het doel staan: bestanden binnen het bereik van de reservekopietaak en onderdelen die helemaal niet op de bron staan. Standaard gebruikt CCC de SafetyNet-functie om bestanden en mappen te beschermen die in drie categorieën kunnen worden verdeeld:

  • Oudere versies van bestanden die zijn gewijzigd sinds een eerdere reservekopietaak.
  • Bestanden die zijn verwijderd van de bron sinds een eerdere reservekopietaak.
  • Bestanden en mappen die uniek zijn op het rootniveau van het doel.

SafetyNet aan

Wanneer het SafetyNet is ingeschakeld, plaatst CCC oudere versies van gewijzigde bestanden en bestanden die sinds een eerdere reservekopie zijn verwijderd van de bron, in de map _CCC SafetyNet op het rootniveau van het doel. We noemen dit een “veiligheidsnet” omdat die onderdelen anders onmiddellijk zouden worden verwijderd. Het SafetyNet voorkomt catastrofes: in plaats van onderdelen onmiddellijk van het doel te verwijderen, bewaart CCC die onderdelen op het doel zolang de ruimte dit toestaat.

Die derde categorie van bestanden en mappen wordt met rust gelaten op het doel wanneer het SafetyNet is ingeschakeld. Bestanden en mappen die uniek zijn op het rootniveau van het doel worden volledig met rust gelaten. Voor een beter begrip hiervan geven we u een voorbeeld met de volgende twee Finder-vensters:

Het eerste venster toont de inhoud van de opstartschijf met de gebruikelijke mappen Programma’s, Bibliotheek, Systeem en Gebruikers. Het tweede venster toont de inhoud van het doelvolume. De “root” van het doelvolume is wat u in het tweede venster ziet. Er zijn twee onderdelen die uniek zijn op het rootniveau van het doelvolume: "_CCC SafetyNet" en "Videos". Als CCC dit volume zou bijwerken terwijl het SafetyNet is ingeschakeld, zouden beide mappen met groene tag op de schermafbeelding met rust worden gelaten door CCC. De map Gebruikers is echter niet uniek op het doel. Die map staat op zowel de bron als het doel. Hierdoor zou de map “olduseraccount” die zich in de map Gebruikers bevindt, niet op zijn plaats worden gelaten maar wel worden verplaatst naar de map _CCC SafetyNet.

Groei van de SafetyNet-map beperken

Wanneer tijdens een reservekopietaak van CCC de SafetyNet-functie is ingeschakeld, optimaliseert CCC automatisch de inhoud van de SafetyNet-map. Standaard gebeurt dit wanneer de vrije ruimte op het doel minder dan 25 GB wordt. U kunt dit optimalisatiegedrag voor elke taak wijzigen door te klikken op de knop “Geavanceerde instellingen” onder in het CCC-venster. CCC biedt een optimalisatie op basis van de grootte van de SafetyNet-map, de ouderdom van onderdelen in de SafetyNet-map en de hoeveelheid vrije ruimte op het doel. Als u merkt dat de reservekopietaken vaak onvoldoende ruimte op het doel hebben, kunt u de optimalisatielimiet van SafetyNet in CCC wijzigen om zo aan het begin van een reservekopietaak meer ruimte vrij te maken.

SafetyNet uit

Als u wilt dat het doel altijd overeenkomt met de bron, en als u oudere versies van gewijzigde bestanden of bestanden die sinds een eerdere reservekopietaak zijn verwijderd op het doel niet meer nodig hebt, kunt u het SafetyNet van CCC uitschakelen met de grote schakelaar onder de doelkiezer. Wanneer het SafetyNet in CCC is uitgeschakeld, worden oudere versies van gewijzigde bestanden verwijderd zodra het nieuwe vervangende bestand is gekopieerd naar het doel. Bestanden die alleen op het doel bestaan, worden dan definitief verwijderd. Bestanden en mappen die uniek zijn op het doel krijgen geen speciale bescherming tegen een mogelijke verwijdering. De enige uitzondering hierop is de map _CCC SafetyNet: CCC zal die map niet verwijderen. Als de map _CCC SafetyNet is gemaakt tijdens een eerdere taak waarbij het SafetyNet was ingeschakeld, kunt u de SafetyNet-map gewoon naar de Prullenmand slepen om deze te verwijderen.

 

Andere methoden om de gegevens op het reservekopievolume te beschermen

Als u liever wilt dat CCC geen bestanden verplaatst of verwijdert die uniek zijn op het reservekopievolume (bijv. bestanden die geen deel uitmaken van de gekozen brongegevens), zijn er enkele andere methoden om die gegevens te beschermen.

Voeg een nieuwe partitie toe aan de doelschijf

U kunt Schijfhulpprogramma gebruiken om de grootte van bestaande volumes te wijzigen (die volumes moeten zijn geformatteerd in een bestandssysteem dat het wijzigen van de grootte ondersteunt, zoals HFS+) en om nieuwe partities toe te voegen. Deze acties kunt u uitvoeren zonder enige schade te veroorzaken, d.w.z. zonder de bestanden en mappen op bestaande volumes te wissen.

Bekijk een video waarin wordt gedemonstreerd hoe u een partitie toevoegt aan een reservekopieschijf

Maak een reservekopie naar een map

U kunt CCC gebruiken om een reservekopie van uw gegevens te maken naar een submap op het doelvolume. Wanneer u een reservekopie maakt naar een submap op het doelvolume, kopieert en verwijdert CCC alleen gegevens die tot die submap behoren. Gegevens buiten die submap worden met rust gelaten (de reservekopietaak is dus niet van invloed op die gegevens). Als u een reservekopie naar een map wilt maken, selecteert u “Kies een map...” in de Doelkiezer van CCC.

Algemene bedenkingen bij het behouden van “andere” gegevens op het reservekopievolume

We raden sterk aan dat u een bepaald volume uitsluitend gebruikt voor reservekopieën van onvervangbare gegevens. Als u gegevens op het reservekopievolume hebt die nergens anders zijn bewaard, hebt u hiervan geen reservekopie! Telkens als u een volume als doel kiest in Carbon Copy Cloner, bestaat de kans dat sommige bestanden om een of andere reden worden verwijderd. CCC biedt opties en waarschuwingen om uw gegevens te beschermen tegen verlies maar niets kan uw gegevens beschermen tegen een verkeerd gebruik van CCC of een misverstand van de functionaliteit die het levert.

 

Gerelateerde documentatie