Taken ordenen

This documentation is for an older version of CCC. You can find the latest version here.
Last updated on 10 november 2020

Een taak toevoegen

U kunt taken op verschillende manieren toevoegen. Als u een nieuwe taak met standaardinstellingen wilt aanmaken, klikt u op het symbool + boven in de tabel Taken of kiest u Nieuwe taak in het menu Archief van CCC. Of klik op de knop Nieuwe taak in de knoppenbalk van CCC. U kunt ook een bestaande taak dupliceren: selecteer de taak in de lijst met taken en kies vervolgens Dupliceer in het menu Archief van CCC of klik rechts op de taak en kies de optie om de taak te dupliceren.

Als u eerder een taak hebt geëxporteerd vanuit CCC (op uw huidige Mac of op een andere Mac), dubbelklikt u op het configuratiebestand van de taak om de taak te importeren in CCC.

Een taak verwijderen

Als u een taak wilt verwijderen, klikt u op de knop - boven in de tabel Taken of selecteert u de taak en kiest u Verwijder taak... in het menu Archief van CCC. Of klik rechts op de taak en kies de optie om de taak te verwijderen. Wanneer u een taak verwijdert, verwijdert u alleen de taakconfiguratie uit de database van CCC. Deze actie is dus niet van invloed op de gegevens waarvan de taak een reservekopie heeft gemaakt op een doelvolume.

Taken sorteren

Taken worden standaard alfabetisch en in oplopende volgorde gesorteerd. Als u de sorteervolgorde of criteria wilt wijzigen, klikt u op het driehoekje boven in de tabel Taken. U kunt taken sorteren op naam, tijdstip van laatste start, status van laatste start of u kunt zelf een volgorde opgeven. Wanneer u zelf een sorteervolgorde opgeeft, hoeft u gewoon de taken te verslepen om de volgorde aan te passen.

Taakgroepen

Klik op het symbool Nieuwe taakgroep (map met een ‘+’) boven in de tabel Taken om een nieuwe taakgroep aan te maken. Voeg taken aan de groep toe door ze naar de groep te slepen. Als u een taak aan meerdere groepen wilt toevoegen, houdt u de Option-toets ingedrukt terwijl u de taak van de ene groep naar de andere sleept. Taakgroepen kunnen niet worden gewijzigd wanneer ze worden uitgevoerd.

Taakgroepen dienen in feite om uw taken te ordenen. Elke taak in de groep kan onafhankelijk van de andere taken worden gepland en geconfigureerd. Taakgroepen kunnen ook worden gebruikt om de taken samen uit te voeren. U kunt alle taken in een groep starten door de Taakgroep te selecteren en onder in het venster op de knop Kloon te klikken. CCC start de taken in de volgorde die in de tabel Geplande groeps- en taakactiviteiten is ingesteld.

Sorteervolgorde van taaklijst versus startvolgorde van taakgroepen

De taken in een groep in de tabel Taken worden gesorteerd op basis van de sorteercriteria van de tabel Taken. Als u ervoor hebt gekozen om de tabel Taken handmatig te sorteren, kunt u de taken in de groep in de tabel Taken naar wens ordenen. U mag dit echter niet verwarren met de startvolgorde van de taken in de groep. De startvolgorde van de taken wordt in de tabel Geplande groeps- en taakactiviteiten vastgelegd.

Schema van taakgroepen vastleggen

Het starten van taakgroepen kan op dezelfde manier als afzonderlijke taken worden gepland. Klik gewoon op Schema, kies een schema en stel in wanneer de groep moet worden gestart. De taken in de groep worden na elkaar gestart. Als een taak een eigen geconfigureerde planning heeft, wordt die taak ook onafhankelijk van de taakgroep gestart. Als de taak al wordt uitgevoerd wanneer de taakgroep die wil starten, gaat de taakgroep verder met de volgende taak in de groep. En als een taak al is gestart via de taakgroep wanneer die normaal moet starten, wordt de taak verder uitgevoerd en wordt die niet nogmaals gestart. Bij het starten van taken via de taakgroep wordt rekening gehouden met de startvoorwaarden van elke afzonderlijke taak. Bijvoorbeeld: als een taak zodanig is geconfigureerd dat die niet in het weekend wordt gestart, wordt die taak niet via de groep gestart als de taakgroep in het weekend wordt gestart. De enige uitzondering hierop is wanneer u ervoor kiest om een taakgroep handmatig te starten. In dat geval worden de startvoorwaarden genegeerd.

Wanneer een taakgroep wordt gestart, wordt iedere niet-uitgeschakelde taak uitgevoerd ongeacht of de vorige taken in de groep al dan niet met succes voltooid zijn. De enige uitzondering is wanneer een taak wordt gestopt. Als u een taak stopt die via een taakgroep is gestart, worden geen taken in de groep meer uitgevoerd via de taakgroep. 

Taken en taakgroepen exporteren

Taken kunnen afzonderlijk worden geëxporteerd door rechts te klikken op de taak in de tabel Taken en vervolgens de optie te kiezen waarmee u de taak exporteert. U kunt alle taken in een taakgroep ook exporteren door rechts te klikken op de taakgroep en de optie te kiezen waarmee u de groep exporteert. Of kies Exporteer taakgroep... in het menu Archief van CCC. Als u alle taken wilt exporteren, kiest u Exporteer alle taken… in het menu Archief van CCC.