Upgraden van Carbon Copy Cloner 3.5 naar Carbon Copy Cloner 5

This documentation is for an older version of CCC. This article has been retired, so it does not exist in the knowledge base for the newest version.
Last updated on 23 april 2018

Carbon Copy Cloner 5 installeren

Als u Carbon Copy Cloner 5 nog niet hebt geïnstalleerd en CCC 3.5 u niet vraagt om te upgraden, kunt u Carbon Copy Cloner 5 handmatig downloaden en installeren. Raadpleeg Hoe kan ik Carbon Copy Cloner downloaden en installeren? voor instructies met illustraties.

Taakmigratie-assistent

Als u geplande taken met Carbon Copy Cloner 3.5 of nieuwer hebt gemaakt, wordt de Taakmigratie-assistent gestart wanneer u Carbon Copy Cloner 5 voor het eerst opent. U kunt ook Taakmigratie in het menu Archief van CCC kiezen om de Taakmigratie-assistent te zien.

Klik op elke taak voor opmerkingen over de wijzigingen die CCC zal maken aan de taak om de compatibiliteit van die taak met CCC 5 te verzekeren. Selecteer het vak in de kolom Importeer naast elke taak die u wilt migreren naar CCC 5. Klik vervolgens op de knop Importeer.

Opmerking: taken die zijn gemigreerd naar CCC 5 worden uitgeschakeld in CCC 3.5.

Als u één of meer van uw oudere taken onmiddellijk en definitief wilt verwijderen zonder ze te importeren, selecteert u gewoon die taken (Command+klik om meerdere taken te selecteren) en drukt u vervolgens op de toets Verwijderen.

Taakmigratie-assistent

Vereiste controle van geïmporteerde taken

Nadat u taken hebt gemigreerd, geeft CCC aan dat deze taken moeten worden gecontroleerd. Klik op elke taak in de navigatiekolom en controleer de instellingen. Als u ziet dat de taak naar wens is geconfigureerd, klikt u op de knop Bewaar of kiest u Bewaar in het menu Archief van CCC.

Vereiste controle van gemigreerde taken

De oudere versie van Carbon Copy Cloner verwijderen

Wanneer u taken importeert met behulp van de Taakmigratie-assistent, plant CCC automatisch een herinnering na 30 dagen voor de verwijdering van de oudere versie van CCC. U kunt wachten totdat deze herinnering verschijnt of u kunt Verwijder CCC 3.x… in het menu Archief van CCC kiezen om de oudere versie van CCC onmiddellijk te verwijderen.

Oudere versie van CCC verwijderen