Waarom vertonen sommige apps een ander gedrag of vragen ze het serienummer nadat ze zijn teruggezet vanaf de reservekopie?

This documentation is for an older version of CCC. You can find the latest version here.
Last updated on 10 maart 2023

Sommige programma’s werken niet wanneer ze zijn overgezet naar een nieuwe schijf of wanneer ze op een andere Mac worden gestart. Dit heeft niets te maken met het feit of CCC al dan niet een reservekopie van uw gegevens maakt of met de wijze waarop het dit doet. Dit heeft wel alles te maken met de vereisten voor het gebruik van serienummers die door de leveranciers van de software zijn opgelegd (d.w.z. hun beleid om piraterij tegen te gaan). Sommige programma’s werken gewoon prima, andere vereisen dat u het serienummer opnieuw invoert (bij Microsoft Office- en Adobe-apps is dit vaak het geval) en nog andere vereisen dat u ze opnieuw installeert vanaf de originele installatiemedia of opnieuw online activeert via de website van de leverancier. CCC kan vanuit technisch of wettelijk oogpunt geen activatievereisten opheffen die door andere softwareleveranciers zijn opgelegd.

U moet ook weten dat sommige programma’s niet alleen de aan- of afwezigheid van randapparatuur nodig hebben maar ook andere hardwarekenmerken tijdens het installatieproces beoordelen. Als deze omstandigheden verschillen wanneer u het programma gebruikt op een nieuwe harde schijf of Mac, ondervindt u mogelijk problemen. We hebben dit soort problemen al eerder opgemerkt bij geavanceerde audiosoftware, en dan in het bijzonder bij de installatie of configuratie van diverse plug-ins.

We raden aan dat u altijd een exemplaar van de installatieprogramma’s of een kopie van de serienummers van uw apps bewaart voor het geval dat de apps speciale vereisten voor het gebruik van het serienummer of de installatie hebben.

Eigenaardigheden die niet zijn gerelateerd aan de registratie en specifiek voor het programma zijn

Behalve de registratieproblemen die apps vertonen wanneer ze worden gestart op een nieuw volume, zijn er nu en dan eigenaardigheden die u kunt ervaren wanneer u content terugzet vanaf een reservekopie (om het even welke reservekopie, zelfs Time Machine-reservekopieën). Hieronder vindt u een lijst met mogelijk onverwacht gedrag dat ons is gemeld. Dit gedrag a) lijkt het gevolg van gestarte apps vanaf een ander volume of op een andere Mac en b) lijkt of is niet op te lossen tijdens het maken van de reservekopie:

 • Dropbox vraagt u mogelijk de accountinstellingen opnieuw te configureren.
 • GateKeeper kan niet-genotariseerde apps opnieuw controleren die eerder op de bron werden gecontroleerd (bijv. u ziet het dialoogvenster ‘iMovie.app controleren’ wanneer u dat onderdeel opent).
 • Time Machine herkent mogelijk het originele bronvolume niet meer omdat de UUID is gewijzigd.
 • De verbinding van Google Drive met uw account moet worden verbroken en daarna opnieuw tot stand worden gebracht. Meer info
 • De Finder-voorkeuren worden mogelijk niet gerespecteerd (bijv. voor de weergave van schijven op het bureaublad, de inhoud van het onderdeel “Al mijn bestanden” is mogelijk leeg).
 • Photoshop kan vragen dat u de voorkeur 'Scratch Disk' opnieuw instelt.
 • De Finder zet mogelijk geen aliassen naar bestanden op een reservekopievolume om. Finder geeft u de mogelijkheid om deze aliassen “opnieuw te adresseren” wanneer u ze probeert te openen.
 • Netwerkinstellingen worden mogelijk niet behouden op (of zelfs gemigreerd naar) een andere Mac. Als u een uitgebreide VPN-configuratie hebt die u wilt behouden, raden we aan dat u die instellingen exporteert naar een bestand alvorens u geen toegang meer tot de originele Mac hebt.
 • De instelling Voorkom App Nap is van toepassing op specifieke exemplaren van programma’s. Daarom zal deze instelling niet worden toegepast op kopieën van een programma (bijv. op een reservekopievolume).
 • De sleutelhanger Lokale onderdelen is een lokale opslag voor wachtwoorden en gegevens in andere vorm die via iCloud kunnen worden gesynchroniseerd met uw andere apparaten met iOS 7 of hoger. Safari en Mail bewaren wachtwoorden in de sleutelhanger Lokale onderdelen. Sommige onderdelen in de sleutelhanger Lokale onderdelen kunnen niet worden gemigreerd naar een andere Mac (deze instelling kan niet worden opgeheven, zelfs door de gebruiker) en de rest kan alleen worden gemigreerd naar een andere Mac als het reservekopievolume is gecodeerd.
 • Als u een catalogus van Adobe Lightroom opent vanaf een hersteld volume, dan kan Lightroom aangeven dat uw foto’s niet gevonden kunnen worden omdat de catalogus verwijst naar de naam en het pad van het oorspronkelijke bronvolume. Raadpleeg dit Adobe Support-artikel voor instructies om uw catalogus opnieuw te koppelen aan de fotomappen op uw herstelde volume of bekijk deze video op ons YouTube-kanaal om een demonstratie van het probleem en de oplossing te zien. Nog een andere tip: als u de naam van het herstelde volume wijzigt in de naam van het originele volume, kan Lightroom de cataloguskoppelingen naar de media herstellen.
 • Het Support-team van TeamViewer raadt u aan TeamViewer opnieuw te installeren als u een reservekopie naar een andere Mac terugzet.
 • Als de app Box Sync is geconfigureerd om te starten wanneer u inlogt, zal de app de inhoud van uw Box Sync-map verwijderen en vervolgens de volledige inhoud opnieuw vanaf Box.com downloaden (bijv. nadat u gegevens hebt teruggezet vanaf een reservekopie of hebt gemigreerd naar een nieuwe Mac). Het programma Box Sync gebruikt een map-inodenummer om de Box Sync-map te identificeren en dat kenmerk kan tijdens een reservekopie of een herstel niet worden behouden.
 • Handtekeningen in de app Voorvertoning worden niet herkend wanneer gegevens naar een andere Mac worden gemigreerd. Ze worden alleen herkend op de Mac waarop ze zijn aangemaakt.
 • ApplePay werkt mogelijk niet naar behoren wanneer een andere Mac vanaf uw reservekopie wordt opgestart. [Oplossing]

Verwijzingen naar oplossingen van andere leveranciers dienen alleen ter informatie. We hebben deze oplossingen niet getest en we kunnen daarom niet bevestigen dat ze werken.