Taken ordenen

This documentation is for an older version of CCC. You can find the latest version here.
Last updated on 6 december 2022

De meeste opties voor het ordenen van taken vindt u in het menu Taak in de menubalk, in het menu Taakacties bij de tabelkop Taken (de cirkel met drie lijnen links van Taken) of in het contextmenu van een taak of taakgroep in de navigatiekolom van CCC.

Een taak toevoegen

U kunt taken op verschillende manieren toevoegen. Als u een nieuwe taak met standaardinstellingen wilt maken, doet u een van het volgende: u kiest Nieuwe taak in het menu Taakacties bij de tabelkop Taken, u kiest Nieuwe taak in het menu Taak van CCC, of u klikt op de knop Nieuwe taak in de knoppenbalk van CCC. U kunt ook een bestaande taak dupliceren: selecteer de taak in de lijst met taken en kies vervolgens Dupliceer in het menu Taak van CCC of klik rechts op de taak en kies de optie om de taak te dupliceren.

Als u eerder een taak hebt geëxporteerd vanuit CCC (op uw huidige Mac of op een andere Mac), dubbelklikt u op het configuratiebestand van de taak om de taak te importeren in CCC.

Een taak verwijderen

Als u een taak wilt verwijderen, selecteert u de taak in de navigatiekolom van CCC en kiest u vervolgens Verwijder taak in het menu Taakacties bij de tabelkop Taken. U kunt ook Verwijder taak... in het menu Taak van CCC kiezen of rechtsklikken op de taak en de optie voor de verwijdering van de taak kiezen. Wanneer u een taak verwijdert, verwijdert u alleen de taakconfiguratie uit de database van CCC. Deze actie is dus niet van invloed op de gegevens waarvan de taak een reservekopie heeft gemaakt op een doelvolume.

Taken sorteren

Taken worden standaard alfabetisch en in oplopende volgorde gesorteerd. Als u de sorteervolgorde of criteria wilt wijzigen, klikt u op het menu Taakacties bij de tabelkop Taken. U kunt taken sorteren op naam, tijdstip van laatste start, status van laatste start of u kunt zelf een volgorde opgeven. Wanneer u zelf een sorteervolgorde opgeeft, hoeft u gewoon de taken te verslepen om de volgorde aan te passen. Houd er rekening mee dat uitgeschakelde taken altijd onder in een lijst worden geplaatst voordat andere sorteercriteria worden toegepast.

Taakgroepen

Kies ‘Voeg nieuwe taakgroep toe’ in het menu Taakacties bij de tabelkop Taken om een nieuwe taakgroep te maken. Voeg taken aan de groep toe door ze naar de groep te slepen. Als u een taak aan meerdere groepen wilt toevoegen, houdt u de Option-toets ingedrukt terwijl u de taak van de ene groep naar de andere sleept. Taakgroepen kunnen niet worden gewijzigd wanneer ze worden uitgevoerd.

Taakgroepen dienen in feite om uw taken te ordenen. Elke taak in de groep kan onafhankelijk van de andere taken worden gepland en geconfigureerd. Taakgroepen kunnen ook worden gebruikt om de taken samen uit te voeren. U kunt alle taken in een groep starten door de Taakgroep te selecteren en onder in het venster op de knop ‘Start’ te klikken. CCC start de taken in de volgorde die in de tabel Geplande groeps- en taakactiviteiten is ingesteld.

Startvolgorde van taken in een groep instellen

De volgorde waarin taken van een groep worden gestart, wordt in de tabel Geplande groeps- en taakactiviteiten vastgelegd. Selecteer de taakgroep in de navigatiekolom en klik vervolgens op de knop Geplande groeps- en taakactiviteiten onder in het venster om de startvolgorde van de taken te zien. Sleep taken in deze tabel om de startvolgorde in te stellen.

Deze volgorde kan verschillen van de volgorde van de taken in de navigatiekolom Taken. De volgorde van taken in de navigatiekolom wordt immers bepaald door de geselecteerde sorteercriteria in het menu voor de taakacties in de linkerbovenhoek van de navigatiekolom. Er is wel één uitzondering. Als de sorteercriteria voor de navigatiekolom Taken is ingesteld op 'Handmatig', worden groepstaken in de navigatiekolom Taken gesorteerd op basis van de volgorde waarin ze zullen worden gestart (dus op basis van de ingestelde volgorde in de tabel Geplande groeps- en taakactiviteiten).

Schema van taakgroepen vastleggen

Het starten van taakgroepen kan op dezelfde manier als afzonderlijke taken worden gepland. Klik gewoon op Automatisering, kies een schema en stel in wanneer de groep moet worden gestart. De taken in de groep worden na elkaar gestart. Als een taak een eigen geconfigureerde planning heeft, wordt die taak ook onafhankelijk van de taakgroep gestart. Als de taak al wordt uitgevoerd wanneer de taakgroep die wil starten, gaat de taakgroep verder met de volgende taak in de groep. En als een taak al is gestart via de taakgroep wanneer die normaal moet starten, wordt de taak verder uitgevoerd en wordt die niet nogmaals gestart. Bij het starten van taken via de taakgroep wordt rekening gehouden met de startvoorwaarden van elke afzonderlijke taak. Bijvoorbeeld: als een taak zodanig is geconfigureerd dat die niet in het weekend wordt gestart, wordt die taak niet via de groep gestart als de taakgroep in het weekend wordt gestart. De enige uitzondering hierop is wanneer u ervoor kiest om een taakgroep handmatig te starten. In dat geval worden de startvoorwaarden genegeerd.

Wanneer een taakgroep wordt gestart, wordt iedere niet-uitgeschakelde taak uitgevoerd ongeacht of de vorige taken in de groep al dan niet met succes voltooid zijn. De enige uitzondering is wanneer een taak wordt gestopt. Als u een taak stopt die via een taakgroep is gestart, worden geen taken in de groep meer uitgevoerd via de taakgroep.

Taken en taakgroepen exporteren

Taken kunnen afzonderlijk worden geëxporteerd door rechts te klikken op de taak in de tabel Taken en vervolgens de optie te kiezen waarmee u de taak exporteert. U kunt alle taken in een taakgroep ook exporteren door rechts te klikken op de taakgroep en de optie te kiezen waarmee u de groep exporteert. Of kies Exporteer taakgroep... in het menu Taak van CCC. Als u alle taken wilt exporteren, kiest u Exporteer alle taken… in het menu Taak van CCC.