Can I run backup tasks while my system is on battery power?

Product: 
ccc4

CCC can run backup tasks while the system is running on battery power, but will not (by default) start automated tasks when your laptop is running on battery power. Backup tasks generate a lot of disk read and write activity, and that can run your battery down. Additionally, macOS tends to aggressively put the system to sleep when it's on battery power, causing task completion to be deferred until the system is awoken.

“CCC heeft gemeld dat het doel vol is. Hoe kan ik dit vermijden?”

Product: 
ccc4

Als u de standaardinstellingen van CCC voor SafetyNet gebruikt, dan kunt u in de Geavanceerde instellingen een ruimere optimalisatielimiet instellen. De vereiste hoeveelheid vrije ruimte op uw doel is afhankelijk van de grootte van de bestanden die u normaal gesproken in de loop van de dag bewerkt. Over het algemeen hebt u aan het begin van de reservekopietaak (d.w.z. direct nadat de optimalisatie is voltooid) zo veel ruimte nodig als er doorgaans tijdens een reservekopietaak wordt gekopieerd.

"Het schijfgebruik op het doel stemt niet overeen met de bron. Is CCC enkele bestanden vergeten?"

Product: 
ccc4

Er zijn enkele logische verklaringen als de gemelde capaciteiten in Schijfhulpprogramma niet overeenstemmen. Sommige systeembestanden en -mappen zijn uitgesloten van een reservekopietaak omdat ze opnieuw worden aangemaakt telkens als de computer opnieuw opstart, of ze zijn gewoon niet geschikt voor reservekopieën omdat ze niet naar behoren werken op een andere harde schijf of computer. Het grootste en meest opvallende uitgesloten onderdeel is het bestand /private/var/vm/sleepimage. Het sleepimage-bestand bevat de livetoestand van het RAM van uw Mac.

Hardwaregerelateerde problemen identificeren en oplossen

Product: 
ccc4

Soms raken hardwareonderdelen defect op een trage, vervelende en inconsistente manier. Op een bepaald moment kopieert u gegevens naar de schijf om deze vervolgens te gebruiken zoals u dat altijd doet. Maar opeens krijgt u te maken met schijnbaar willekeurige fouten, blokkeringen, crashes, een “verdwenen” doelvolume tijdens de reservekopietaak, een vergrendelde Finder en ander onaangenaam gedrag.

Sommige programma’s vertonen een ander gedrag of vragen het serienummer op het gekloonde volume. Is CCC iets vergeten?

Product: 
ccc4

Sommige programma’s werken niet wanneer ze zijn overgezet naar een nieuwe schijf of wanneer ze op een andere Mac worden gestart. Dit heeft niets te maken met het feit of CCC al dan niet een reservekopie van uw gegevens maakt of met de wijze waarop het dit doet. Dit heeft wel alles te maken met de vereisten voor het gebruik van serienummers die door de leveranciers van de software zijn opgelegd (d.w.z. hun beleid om piraterij tegen te gaan).

I want to back up multiple Macs or source volumes to the same hard drive

Product: 
ccc4

Backing up multiple volumes or multiple Macs to a single hard drive can be a messy proposition. If you back up each source volume to the same destination volume without some pre-planning, data from each source volume will be merged in a heap on the backup volume. Additionally, your tasks will archive or delete each other's backed up content. Carbon Copy Cloner can solve this problem! We lay out a few different scenarios and solutions below.

Frequently Asked Questions about encrypting the backup volume

Can I run a backup while I'm using my computer? If I have open files, will they be backed up?

Product: 
ccc4

Generally, yes. Performance will be affected during the backup task (especially the first one) as CCC reads the entire source volume and writes to the destination volume. If your work is "disk bound" — that is your applications are reading or writing to either the source or destination, then you'll notice a performance hit. If you're just reading email or writing a document, then you probably won't notice the performance hit.

I have a clone created by another application. Will CCC recognize that data, or will it want to recopy everything?

Product: 
ccc4

CCC always examines the files on the destination to determine if they already match those on the source. If you have a volume that is virtually identical to your source, CCC will copy only the items that are different between the two volumes.

Can I use Carbon Copy Cloner to clone a Time Machine backup?

Product: 
ccc4

No, CCC will exclude the Backups.backupdb folder during a backup task because Time Machine backup folders contains Apple-proprietary filesystem devices. Apple's recommended procedure for copying a Time Machine volume is documented in this Apple Kbase article.