De oude SafetyNet-map wordt niet gebruikt wanneer momentopnamen zijn ingeschakeld op het doel

This documentation is for an older version of CCC. You can find the latest version here.
Last updated on 18 mei 2021

SafetyNet is een unieke functie van CCC voor de bescherming van uw doelvolumes. Deze functie is hoofdzakelijk ontworpen om de inhoud van een volume te beschermen dat per ongeluk als doelvolume is geselecteerd. In plaats van de inhoud van dat volume onmiddellijk te verwijderen, plaatst CCC die inhoud in een map met de naam "_CCC SafetyNet". Wanneer u de fout in de configuratie ontdekt, moet u gewoon de bestanden in de SafetyNet-map terugzetten en de taakconfiguratie van de reservekopie corrigeren.

De SafetyNet-functie kent het verschil niet tussen de "oude gegevens die moeten worden gearchiveerd" en de "gegevens op het doel die niets te maken hebben met de brongegevens". Aangezien deze bestanden op dezelfde manier worden beschermd, hebben veel gebruikers de SafetyNet-functie benut als een manier om oudere versies van bestanden te herstellen. De SafetyNet-map was hier niet voor ontworpen en vertoont veel gebreken wanneer deze hiervoor wordt gebruikt. Veel gebruikers zijn er echter aan gewend geraakt om de oudere versies van hun bestanden in deze SafetyNet-map te zoeken.

Om te vermijden dat het doel wordt gevuld met oudere, onnodige gegevens optimaliseert CCC de inhoud van de SafetyNet-map wanneer de vrije ruimte lager dan een bepaalde limiet wordt (of doet CCC dit op basis van de datum van de bestanden of de grootte van het archief als u dit hebt gewijzigd). Wanneer CCC de inhoud van die map optimaliseert, wordt de ruimte die de bestanden innemen onmiddellijk vrijgemaakt.

Momentopnamen en de oude SafetyNet-map zijn wederzijds uitsluitend

Als u de ondersteuning voor momentopnamen inschakelt op een doelvolume met een oude SafetyNet-map, hebben we een dilemma dat moet worden opgelost. Als u een momentopname op het doel maakt, wordt helemaal geen ruimte vrijgemaakt wanneer de gegevens worden geoptimaliseerd. Aangezien de oudste momentopname een verwijzing naar alle bestanden in de SafetyNet-map bewaart, wordt de ruimte die ze innemen pas vrijgemaakt als de oudste momentopname wordt verwijderd. Dit gebeurt wellicht pas als het doel de limiet voor vrije ruimte bereikt die in het bewaarbeleid voor momentopnamen is gedefinieerd.

Om dit dilemma op te lossen, gebruikt CCC een momentopname om de SafetyNet-functie te implementeren wanneer momentopnamen op het doel zijn ingeschakeld. Als het doel een oude "_CCC SafetyNet"-map bevat, maakt CCC een SafetyNet-momentopname van het doel (waarbij verwijzingen naar elk bestand in de SafetyNet-map dus worden behouden) en verwijdert CCC dan de oude SafetyNet-map. De bestanden in de SafetyNet-map gaan niet onmiddellijk verloren omdat ze in de SafetyNet-momentopname zijn bewaard. Die SafetyNet-momentopname is nu echter onderworpen aan de SafetyNet-bewaarlimiet die in het bewaarbeleid voor momentopnamen van het doelvolume is opgegeven (standaard wordt deze na een week verwijderd).

Voordelen van momentopnamen ten opzichte van de oude SafetyNet-map

Als u momentopnamen op het doel optimaal gebruikt, hebt u bij het herstellen van oudere bestandsversies via het SafetyNet niet meer te kampen met meerdere gebreken van het SafetyNet dat met mappen werkt. Dit zijn echter geen specifieke voordelen van het SafetyNet, maar algemene voordelen van het gebruik van momentopnamen. Als u momentopnamen op het doel wilt gebruiken, moet u overwegen om het SafetyNet niet meer te gebruiken voor het terugzetten van oudere bestandsversies. Voor het herstel van oudere bestandsversies gebruikt u dan reservekopiemomentopnamen. SafetyNet is een veiligheidsmechanisme dat alleen mag worden gebruikt als iets op het doel is verwijderd dat niets te maken heeft met de brongegevens.

Als u het SafetyNet al eerder hebt gebruikt voor het terugzetten van bestanden, denkt u na over de volgende voordelen van momentopnamen bij het terugzetten van oudere bestandsversies:

  • Gebundelde bestanden (zoals de fotobibliotheek) in de momentopname zijn volledig. Als u meerdere albums in de fotobibliotheek hebt verwijderd, wordt het moeilijk om die te terug te zetten met de oude SafetyNet-map. Met momentopnamen hebt u het SafetyNet zelfs niet nodig omdat die bestanden in reservekopiemomentopnamen zijn bewaard.
  • Momentopnamen verwijderen is een fluitje van een cent. U zult nooit problemen met bevoegdheden hebben en de Finder kan de Prullenmand altijd legen.
  • U kunt makkelijk browsen door oudere versies van uw bestanden via de CCC-browser voor momentopnamen, terwijl het anders een hele klus is om in de map ‘_CCC SafetyNet’ te vinden wat u zoekt.

Nadelen van het SafetyNet dat met momentopnamen werkt

Hoewel momentopnamen belangrijke voordelen bieden aan gebruikers die oudere bestandsversies willen terugzetten, gaat dit ten koste van het oorspronkelijke doel van de SafetyNet-functie. Wanneer onderdelen naar de oude SafetyNet-map op het doel worden verplaatst, kunt u deze nog steeds direct zien in de Finder en kunt u deze direct terugzetten naar hun oorspronkelijke locatie door ze te slepen. Wanneer momentopnamen echter worden ingeschakeld, worden die onderdelen in een momentopname bewaard maar vervolgens verwijderd van het doel. Als u die onderdelen wilt terugzetten, moet u de SafetyNet-momentopname in de Finder weergeven en vervolgens die onderdelen opnieuw kopiëren naar het doel. Het kopiëren van deze onderdelen duurt niet alleen langer dan als u deze gewoon zou verplaatsen, maar het kan ook moeilijker zijn als het doelvolume uitzonderlijk vol is. In deze gevallen moet u de bestanden mogelijk terugzetten naar een ander volume, de SafetyNet-momentopname verwijderen om ruimte vrij te maken en vervolgens de bestanden opnieuw kopiëren naar het oorspronkelijke volume.

Hoewel dit geen onbelangrijk nadeel van momentopnamen is, vinden we dat de voordelen van het terugzetten op een bepaald tijdstip dit nadeel ruimschoots compenseert zolang het SafetyNet de unieke bestanden op het doel nog steeds kan beschermen.

Hoe kies ik de beste aanpak voor mij?

Het komt erop neer dat u moet kiezen of u de SafetyNet-functie meer als een veiligheidsmechanisme voor de bescherming tegen configuratiefouten gebruikt (zoals het verkeerde doel kiezen of onopzettelijk bestanden bewaren op uw reservekopieschijf omdat u denkt dat deze daar "veilig" zijn) of meer als een manier om oudere bestandsversies terug te zetten. Als u een oudere bestandsversie (of een ouder besturingssysteem) zelden terugzet met een reservekopie, biedt het inschakelen van momentopnamen op de reservekopieschijf niet veel meer voordelen dan het oude SafetyNet-mechanisme. Maar als u oudere versies van uw bestanden in het SafetyNet zoekt, krijgt u wel veel betere resultaten voor oude bestandsversies wanneer u momentopnamen op het doel inschakelt.